Het kantoor heeft een algemene praktijkervaring.

Wij beginnen met een grondige analyse van het juridische probleem. Indien nodig gaan wij op zoek naar de relevante wetteksten, rechtsleer of rechtspraak.

Zonder bepaalde rechtsdomeinen uit te sluiten bevelen wij ons bijzonder aan voor volgende rechtstakken:
 • Personen – en familierecht

 • Bewindvoeringen

 • Zakenrecht

 • Huur, handelshuur, pacht

 • Bouwrecht, contractenrecht

 • Huwelijksvermogensrecht, erfrecht

 • Proces - en beslagrecht

 • Invorderingen

 • Handelsgeschillen

 • Verkeersrecht, burgerlijke aansprakelijkheid

 • Verzekeringsgeschillen

 • Arbeidsrecht

 • Sociale Zekerheid (werkloosheidsgeschillen)

Talenkennis:
 • actieve kennis Nederlands, Frans en Engels

 • passieve kennis van Duits, Spaans en Italiaans

voorgevel kantoor